دستگاه TPM 1000

این دستگاه برای نصب روی زمین طراحی شده و هیچ نیازی به چاهک و فنداسیون خاصی ندارد. در محل فوقانی دستگاه جهت تغذیه مواد به داخل آن یک مخزن L مانند و یا نوار نقاله جهت رزرو مواد تعبیه شده است.

همچنین برای تغذیه مواد بداخل دستگاه می توان یک کندانسور بر روی آن نصب کرد. این دستگاه قابلیت اتصال به خطوط ممتد را دارد تا بدون نیاز به کارگر تغذیه شود. از مزایای مهم این دستگاه وجود دو جک هیدرولیک در دو طرف کاور است که بعد از بارگیری کامل، کاور به بالا هدایت شده و عدل آزاد می گردد. همچنین از دیگر مزایای این دستگاه وجود ناخنهای نگه دارنده داخل کاور و امکان لفافه بندی به دور عدل می باشد. مهمترین کاربرد این دستگاه عدل بندی کلیه مواد قابل انعطاف و نرم است.