TN 07 چاپ موکت

این دستگاه با قابلیت ساخت در عرضهای مختلف بنا به سفارش مشتری توانایی تولید 7-5 متر در دقیقه را داراست. بر اساس سفارش مشتری در انواع طرح های مختلف آلومنیومی و فولادی ساخته می شود. چاپ طرحهای موکت در این دستگاه توسط پمپ هیدرولیک و روغن داغ تحت فشار انجام می گیرد.