TGM-1400

 پرس هیدرولیک زمینی TGM 1400 دارای دو جک و مخزن زمینی است که هنگام بارگیری صفحه پرس به ته چاهک رفته و مواد از بالای کاور به داخل آن ریخته می شود. از مزایای مهم این دستگاه هم سطح بودن لبه مخزن با سطح زمین است که کارگر مواد را براحتی از روی زمین به داخل جعبه آن میریزد بعد از اتمام بارگیری تمام مواد توسط جک فوقانی کوبیده و پرس می شود. در مرحله نهایی مواد پرس شده و تحت فشار پرس به سطح زمین آورده شده و لفافه بندی و سیم کشی انجام می شود. این دستگاه قادر به بسته بندی کلیه مواد انعطاف پذیر و نرم می باشد.