دستگاه TCM 700

این دستگاه بر روی زمین نصب شده و به راحتی قابل جابجایی به هر مکان دلخواه است. مهمترین کاربرد این دستگاه عدل بندی طاقه پارچه ، گونی، مقوا، البسه و پتو می باشد. از مهمترین ویژگی های این دستگاه اشغال حجم فضای بسار کم بوده و فشار هیدرولیک آن نیز قابل تنظیم است. همچنین ابعاد آن براساس سفارش مشتری قابل تغییر می باشد.