دستگاه T 800

دستگاه پرس T-800 بر روی زمین قرار گرفته و به راحتی قابل جابجایی میباشد .کاربرد آن عدل بندی ضایعات انواع مواد نرم و انعطاف پذیر از جمله پشم ،پنبه ،کاغذ ،مقوا ،چرم ،الیاف ،بطریهای PET و غیره به منظور کاهش حجم و سهولت در جابجایی ،کاهش فضای انبارداری و نیز کاهش هزینه های حمل و نقل می باشد .از ویژگیهای مهم این دستگاه حجم بسیار کم فضای مورد نیاز آن بوده و همچنین فشار هیدرولیک آن قابل تنظیم می باشد .ابعاد جک و دستگاه نیز بر اساس سفارش قابل تغییر می باشد.