دستگاه FTH 800

دستگاه پرس FTH -800 به روش سنتی دستی بارگیری می شود و سیستم باکس آن پس از مرحله پرس توسط دو جک کناری باکس دستگاه به بالا هدایت می شود و عدل تولید شده پس از تسمه کشی آزاد می گردد. سیستم هیدرولیک دستگاه نیز با پمپ کارتریجی و سه عدد شیر دو طرفه مجهز گردیده است. از ویژگی های مهم این دستگاه وجو ناخن های نگه دارنده در دو طرف باکس می باشد که باعث فشردگی هر چه بیشتر مواد می گردد. فشار پرس دستگاه قابل تنظیم می اشد. ابعاد جک و دستگاه بر اساس سفارش مشتری قابل تغییر بوده و این دستگاه از ایمنی مناسبی برای اپراتور در هنگام کار با آن برخوردار می باشد. همچنین دستگاه بر روی زمین قرار می گیرد و براحتی قابل جابجایی می باشد. کمترین حجم فضا را اشغال می کند و زمان تخلیه و بارگیری آن حداقل ممکن است. این دستگاه برای پرس کردن انواع مواد قابل انعطاف و نرم کاربرد فراوان دارد. وجود شیرهای دوقلو جهت کاور و پرس از دیگر مزایای مهم این دستگاه است.