دستگاه FT1800

این دستگاه برای بسته بندی مواد انعطاف پذیر کاربرد فراوان دارد و به روش دستی یا شوت فید بسته به سفارش مشتری قابل اجراست. جهت نصب این دستگاه نیاز به فنداسیون و چاهک نیست. بعد از عملیات بارگیری براحتی می توان لفافه بندی بدور عدل را انجام داد. از مزایای مهم این دستگاه وجود چهارستون و چهاردرب بوده که بعد از پایان عملیات پرس چهار درب آن باز شده و عدل آزاد می گردد.