دستگاه پرس ضایعات TPM1200

تعریف پرس و کاربرد آن

/
تعریف پرسکاری: در سری کاری قطعاتی که تعداد آنها زیاد بوده و …
دستگاه پرس ضایعات TPM1200

انواع پرس براساس عملکرد

/
انواع پرس براساس عملکرد: ۱- پرسهای دستی : الف – پرس اهرمی …
دستگاه پرس ضایعات TPM1200

پرس های عدل ساز (Baling presses)

/
پرس های عدل ساز  (Baling presses) دستگاه پرس عدل بندی جهت ف…
دستگاه پرس ضایعات TPM1200

پرس ضایعات پلاستیک ها و کاغذ و فلزات

/
پرس ضایعات پلاستیک ها و کاغذ و فلزات: در صنعت بازیافت پلاستیک ها و کاغذ…