محصولات

لیستی از ماشین های قابل ساخت در این مجموعه:

 • انواع دستگاه پرس ضایعات عدل بندی اعم از:
 1. دستگاه پرس ضایعات الیاف
 2. پرس ضایعات الیاف توبه تاپس
 3. پرس طاقه پارچه
 4. دستگاه پرس ضایعات کارتن
 5. ضایعات کاغذ و ضایعات مقوا
 6. دستگاه پرس ضایعات آهن
 7. دستگاه پرس ضایعات پت
 • دستگاه های مقدمات کارخانجات رنگ رزی اعم از:
 1. دستگاه رنگرزی استامپه
 2. دستگاه رنگرزی خشک کن تونلی
 3. سانتریفیوژ آبگیری
 4. الیاف بازکن یا عدل شکن
 5. دستگاه گیوتین الیاف(کاتر الیاف)
 6. دستگاه رنگ رزی الیاف مصنوعی
 • ساخت و تعمیر انواع جک های هیدرولیک_پمپ های هیدرولیک _جک و پمپ های  پنوماتیک.
 • ساخت دستگاه غلتکی پرس چاپ حرارتی جهت چاپ بر روی انواع پارچه _ موکت _ پتو های گل برجسته.
دستگاه پرس ضایعات FT-800
دستگاه پرس ضایعاتFT-1800
دستگاه پرس ضایعات FTH-800
دستگاه پرس ضایعات T-800
دستگاه پرس ضایعات TCM-700
دستگاه پرس ضایعات TGM-1400
دستگاه پرس ضایعات THM-1400
دستگاه پرس ضایعات TN-07
دستگاه پرس ضایعات TPM-1000
دستگاه پرس ضایعات TPM1200