کارخانه

اصفهان- خیابان امام خمینی – خیابان بسیج – خیابان سادات – انتهای کوچه پاکمن – پلاک 24

 • مدیریت

  سعیدترابی مقدم    09131192222

  حمیدترابی مقدم    09131188335

 • واحد مالی و تدارکات

  33686110 – 031

 • تلفکس

  33686113 – 031

 • ایمیل

  info@torabimachinery.ir

فرم سفارش